ETO – Časnik elektrotehnike STCW III/6

 

Izobrazba je namijenjena elektrotehničarima i/ili elektroničarima koji rade na brodu i koji u tijeku svog školovanja nisu odslušali i položili sadržaje prema STCW Konvenciji te naknadno moraju završiti Posebnu izobrazbu u trajanju sveukupno 190 sati.

Nakon završenog programa Posebne izobrazbe polaznik stječe uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike koji je ujedno i uvjet za izlazak na ispit.

Uvjet za izlazak na ispit:

 • Uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6)
 • Srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine i/ili
 • Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera
 • Ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara
 • Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima
 • Položeni programi izobrazbe (breveti):
  • D2 – Temeljna sigurnost na brodu
  • D12 – Upravljanje gašenjem požara
  • D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice)
  • D19 – Medicinska prva pomoć
  • D47A –Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
  • D48 – sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

Prijava za časnika elektrotehnike STCW III/6

15 + 14 =