D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom , osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1)

Tečaj u trajanju od 3 dana pruža uvid u:

 • Upravljanje brodicom za spašavanje ili spasilačkom brodicom tijekom i nakon porinuća
 • Rukovanje motorom brodice za spašavanje
 • Upravljanje preživjelima i brodicom za spašavanje nakon napuštanja broda
 • Uporabu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i pirotehniku
 • Pružanje prve pomoći preživjelima

Uvjeti upisa:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • 6 mjeseci priznate plovidbene službe
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
Valjanost certifikata: 5god.

D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)

Tečaj u trajanju od 3 dana pruža uvid u:

 • Obilježja brzih spasilačkih brodica
 • Spuštanje i podizanje
 • Rukovanje brzim brodicama
 • Mjere osobne zaštite
 • Načini komunikacija
 • Poriv brodice za spašavanje
 • Održavanje brodica i njihove opreme
 • Praktična vježba i prosudba

Uvjeti upisa:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Kopija breveta D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
Valjanost certifikata: 5god.

“C” – Voditelj brodice kategorije C

Tečaj u trajanju od 3 dana pruža uvid u:

 • Pomorska plovidba (navigacija)
 • Motoristika i zaštitne mjere
 • Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
 • Manevriranje brodicom i izbjegavanje sudara na moru
 • Pomorska radiotelefonska služba
 • Sigurnost na moru
 • Praktična plovidba na brodici (isplovljavanje, uplovljavanje, pristajanje, manevriranje,
  promjena kursa i dr.)

Uvjeti upisa:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Najmanje 18 godina života završena osnovna škola
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) 2 fotografije
Valjanost certifikata: 5god.

*molimo navedite za koji tečaj se prijavljujete u poruci

Prijava za D17, D18 ili C tečaj

1 + 15 =